image banner
Loại văn bản
v/v chuẩn bị tài liệu kiểm chứng phục vụ cho việc chấm điểm CCHC cấp huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 644/UBND-VP
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày hiệu lực 04/11/2022
Trích yếu nội dung v/v chuẩn bị tài liệu kiểm chứng phục vụ cho việc chấm điểm CCHC cấp huyện năm 2022
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Đỗ Văn Minh
Tài liệu đính kèm CV_644_VP.pdf
PL_CV_644.pdf