image banner
Loại văn bản
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 664/UBND-NN
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm CV_664_NN.pdf