image banner
Loại văn bản
v/v tăng cường nhiệm vụ tuyển quân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1064/HĐNVQS-QS
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung v/v tăng cường nhiệm vụ tuyển quân năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành Không chọn
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm CÔNG VĂN CỦA HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2023.pdf