image banner
Loại văn bản
v/v khen thưởng thành tích trong công tác diễn tập KVPT năm 2022
Số ký hiệu văn bản 5442/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/11/2022
Ngày hiệu lực 28/11/2022
Trích yếu nội dung v/v khen thưởng thành tích trong công tác diễn tập KVPT năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm QD_5442_UBND.pdf