image banner
Loại văn bản
v/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Xuân Trường năm 2022
Số ký hiệu văn bản 40/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/11/2022
Ngày hiệu lực 17/11/2022
Trích yếu nội dung v/v phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Xuân Trường năm 2022
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm NQ so 40-HDND.pdf
Phu bieu kem theo.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Điện thoại: (0228)8870699.

Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn

Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner