image banner
Loại văn bản
v/v tiếp tục đẩy mạnh vận động thực hiện Đề án NSVM trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 684/UBND-VHTT
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày hiệu lực 16/11/2022
Trích yếu nội dung v/v tiếp tục đẩy mạnh vận động thực hiện Đề án NSVM trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm CV_684_VH.pdf