image banner
Loại văn bản
v/v Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Số ký hiệu văn bản 17/KH-HĐND
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày hiệu lực 23/12/2022
Trích yếu nội dung v/v Thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Thẩm quyền ban hành HĐND huyện
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm KH_17_HDND.pdf

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner