image banner
Loại văn bản
Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CT_02_UBND.pdf