image banner
Loại văn bản
Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung Về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm CT_02_UBND.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner