image banner
Loại văn bản
v/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Số ký hiệu văn bản 13/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung v/v đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_13_UBND.pdf