image banner
Loại văn bản
v/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bànhuyện Xuân Trường năm 2023
Số ký hiệu văn bản 09/KH-UBND
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung v/v theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bànhuyện Xuân Trường năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Trần Văn Vỵ
Tài liệu đính kèm KH_09_UBND.pdf