image banner
Loại văn bản
v/v tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023
Số ký hiệu văn bản 12/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2023
Ngày hiệu lực 19/01/2023
Trích yếu nội dung v/v tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm KH_12_UBND.pdf