image banner
Loại văn bản
v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật
Số ký hiệu văn bản 478/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung v/v kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Thẩm quyền ban hành Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Trịnh Văn Hoàng
Tài liệu đính kèm QD_478_UBND.pdf