image banner
Loại văn bản
v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện
Số ký hiệu văn bản 24/TB-BCĐ
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Trích yếu nội dung v/v phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện
Hình thức văn bản Văn bản của Ban chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Hội đồng
Thẩm quyền ban hành Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Trịnh Văn Hoàng
Tài liệu đính kèm TB_24_BCD.pdf