image banner
Loại văn bản
Sao lục Quy định số 640-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số ký hiệu văn bản 371-BS/HU
Ngày ban hành 31/03/2023
Ngày hiệu lực 31/03/2023
Trích yếu nội dung Sao lục Quy định số 640-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Hình thức văn bản Sao lục Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm BS371.signed.pdf

 

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

image banner