image banner
Loại văn bản
V/v đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án trình tỉnh năm 2024
Số ký hiệu văn bản 911/UBND-VP
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v đăng ký Danh mục các báo cáo, đề án trình tỉnh năm 2024
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Văn phòng
Người ký duyệt Trịnh Văn Hoàng
Tài liệu đính kèm CV_911_VP.pdf
PL-De-an-bao-cao.docx

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner