image banner
Loại văn bản
v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi
Số ký hiệu văn bản 90/UBND-NN
Ngày ban hành 06/02/2024
Ngày hiệu lực 06/02/2024
Trích yếu nội dung v/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về đê điều, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành UBND huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt Phạm Ngọc Hải
Tài liệu đính kèm CV_90_NN.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner