Công văn V/v Công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 102/CV-UBBC
Ngày ban hành 26/05/2016
Ngày hiệu lực 26/05/2016
Trích yếu nội dung Công văn V/v Công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv102_ubbc_cong-bo-danh-sach-nguoi-trung-cu.pdf