Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Trường khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Số ký hiệu văn bản 01-QC/HU
Ngày ban hành 09/10/2015
Ngày hiệu lực 09/10/2015
Trích yếu nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuân Trường khóa XXIII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Hình thức văn bản Quy chế của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Đoàn Văn Hùng
Tài liệu đính kèm qc-01.pdf