image banner
Loại văn bản
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị " Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Số ký hiệu văn bản 10-KH/HU
Ngày ban hành 17/10/2016
Ngày hiệu lực 17/10/2016
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị " Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hình thức văn bản Kế hoạch của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt Đ/C BÙI VĂN HẢO
Tài liệu đính kèm kh-10.pdf