image banner
Loại văn bản
Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016
Số ký hiệu văn bản 64/HD-HĐTĐKT
Ngày ban hành 14/11/2016
Ngày hiệu lực 14/11/2016
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2016
Hình thức văn bản Hướng dẫn của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd64_ton-gket-thi-dua-khen-thuong.pdf