image banner
Loại văn bản
Thông tri số 12-TT/HU, ngày 01/8/2017 về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Số ký hiệu văn bản 12-TT/HU
Ngày ban hành 01/08/2017
Ngày hiệu lực 01/08/2017
Trích yếu nội dung Thông tri số 12-TT/HU, ngày 01/8/2017 về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp xã và cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023
Hình thức văn bản Chương trình hành động UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Đoàn Thể
Người ký duyệt VŨ ĐỨC THỌ
Tài liệu đính kèm 12-tt.pdf