image banner
Loại văn bản
Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
Số ký hiệu văn bản 08-HD/HU
Ngày ban hành 27/11/2017
Ngày hiệu lực 27/11/2017
Trích yếu nội dung Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017
Hình thức văn bản Hướng dẫn của huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm hd08.pdf