Thông tư số 23 /2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Số ký hiệu văn bản 23 /2009/TT-BCT
Ngày ban hành 11/08/2009
Ngày hiệu lực 11/08/2009
Trích yếu nội dung Thông tư số 23 /2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp
Hình thức văn bản
Lĩnh vực Công thương
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tt-23_2009.doc