image banner
Loại văn bản
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều ND108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Số ký hiệu văn bản 26/2011/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/04/2011
Ngày hiệu lực 08/04/2011
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều ND108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất
Hình thức văn bản
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Nghị định số 26_2011_ND-CP.doc

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner