image banner
Loại văn bản
Hướng dẫn số 02-HD/BTGHU thực hiện Kế hoạch của BTV Huyện ủy V/v triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện
Số ký hiệu văn bản 02-HD/BTGHU
Ngày ban hành 19/02/2014
Ngày hiệu lực 19/02/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 02-HD/BTGHU thực hiện Kế hoạch của BTV Huyện ủy V/v triển khai, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện
Hình thức văn bản Hướng dẫn của huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong-dan-btg.doc