Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; nhiệm vụ năm 2018
Số ký hiệu văn bản BC-UBND
Ngày ban hành 22/12/2017
Ngày hiệu lực 22/12/2017
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; nhiệm vụ năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2018.pdf