image banner
Loại văn bản
Quy định về việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Số ký hiệu văn bản 04-QĐ/HU
Ngày ban hành 08/01/2018
Ngày hiệu lực 08/01/2018
Trích yếu nội dung Quy định về việc đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
Hình thức văn bản Quy định của Huyện uỷ
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm qd04.pdf