image banner
Loại văn bản
Tiêu chí thi đua khối cơ quan HCSN, các cơ quan TW, tỉnh, LLVT trên địa bàn huyện năm 2018
Số ký hiệu văn bản Tiêu chí thi đua
Ngày ban hành 20/03/2018
Ngày hiệu lực 20/03/2018
Trích yếu nội dung Tiêu chí thi đua khối cơ quan HCSN, các cơ quan TW, tỉnh, LLVT trên địa bàn huyện năm 2018
Hình thức văn bản Thi đua - Khen thưởng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tieu-chi-thi-dua-khoi-co-quan.pdf