image banner
Loại văn bản
Nghị định số 22/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 V/v quy định mức thu phí Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Số ký hiệu văn bản 22/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Ngày hiệu lực 11/12/2014
Trích yếu nội dung Nghị định số 22/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 V/v quy định mức thu phí Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định
Hình thức văn bản Hội đồng nhân dân tỉnh
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm nq22-2014.pdf