image banner
Loại văn bản
Hướng dẫn số 17-HD/TC ngày 24/12/2014 V/v Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Số ký hiệu văn bản 17-HD/TC
Ngày ban hành 25/12/2014
Ngày hiệu lực 25/12/2014
Trích yếu nội dung Hướng dẫn số 17-HD/TC ngày 24/12/2014 V/v Hướng dẫn Quy trình tổ chức Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn của huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tổ chức
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm huong-dan-so-17-hdbtchu.doc