image banner
Loại văn bản
Quy định số 06-QĐi/HU ngày 20/11/2018 của BTV Huyện ủy v/v kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Số ký hiệu văn bản 06-QĐi/HU
Ngày ban hành 20/11/2018
Ngày hiệu lực 20/11/2018
Trích yếu nội dung Quy định số 06-QĐi/HU ngày 20/11/2018 của BTV Huyện ủy v/v kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với TCĐ, ĐV và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở
Hình thức văn bản Quy định của Huyện uỷ
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qdi-06.signed.pdf

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner