Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; nhiệm vụ thu chi năm 2019
Số ký hiệu văn bản BC-UBND
Ngày ban hành 14/12/2018
Ngày hiệu lực 14/12/2018
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; nhiệm vụ thu chi năm 2019
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2019.pdf