V/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Xuân Trường năm 2019
Số ký hiệu văn bản 04/TB-BCĐ
Ngày ban hành 18/09/2018
Ngày hiệu lực 18/09/2018
Trích yếu nội dung V/v phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Xuân Trường năm 2019
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb04-bcd-phan-cong-nv-tv-bcd-dan-so-va-nha-o.pdf