Kết luận của TTHU về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện năm 2019 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Số ký hiệu văn bản 06-KL/HU
Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày hiệu lực 20/03/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của TTHU về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện năm 2019 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Hình thức văn bản Kết luận của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kl06.signed.pdf