image banner
Loại văn bản
Kết luận của TTHU về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện năm 2019 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Số ký hiệu văn bản 06-KL/HU
Ngày ban hành 20/03/2019
Ngày hiệu lực 20/03/2019
Trích yếu nội dung Kết luận của TTHU về chương trình giám sát của MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện năm 2019 theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Hình thức văn bản Kết luận của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kl06.signed.pdf