V/v Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Số ký hiệu văn bản 20/BCĐ
Ngày ban hành 25/03/2019
Ngày hiệu lực 25/03/2019
Trích yếu nội dung V/v Tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Hình thức văn bản Văn bản Ban chỉ đạo
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv20-bcd-to-chuc-le-ra-quan-tong-dieu-tra-dan-so-va-nha-o.pdf