v/v nộp báo cáo tài chính và báo cáo thống kê năm 2018
Số ký hiệu văn bản 105/UBND-TK
Ngày ban hành 26/03/2019
Ngày hiệu lực 26/03/2019
Trích yếu nội dung v/v nộp báo cáo tài chính và báo cáo thống kê năm 2018
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv105-tk-nop-bao-cao-tai-chinh-va-thong-ke-nam-2018.pdf