Chỉ thị v/v đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 16-CT/HU
Ngày ban hành 10/06/2019
Ngày hiệu lực 10/06/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị v/v đẩy mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct16.signed.pdf