image banner
Loại văn bản
Tiêu chí thi đua khối các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019
Số ký hiệu văn bản Tiêu chí thi đua
Ngày ban hành 07/11/2019
Ngày hiệu lực 07/11/2019
Trích yếu nội dung Tiêu chí thi đua khối các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2019
Hình thức văn bản Thi đua - Khen thưởng
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Nội Vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tieu-chi-thi-dua-khoi-xa.pdf