Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Số ký hiệu văn bản BC-UBND
Ngày ban hành 10/12/2019
Ngày hiệu lực 10/12/2019
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Hình thức văn bản Báo cáo của UBND huyện
Lĩnh vực Tài Chính
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 2020.pdf