Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 20-CT/HU
Ngày ban hành 27/12/2019
Ngày hiệu lực 06/01/2020
Trích yếu nội dung Chỉ thị của BTV Huyện ủy v/v đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn "Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị của Huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct20.signed.pdf