image banner
Loại văn bản
V/v đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ
Số ký hiệu văn bản 03/CT-UBND
Ngày ban hành 28/02/2020
Ngày hiệu lực 28/02/2020
Trích yếu nội dung V/v đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Quân sự
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct-03-ve-dang-ky-nghia-vu-quan-su-dang-ky-phuc-vu-ngach-du-bi-dan-quan-tu-ve.pdf