V/v điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 289/UBND-CCTK
Ngày ban hành 02/07/2020
Ngày hiệu lực 02/07/2020
Trích yếu nội dung V/v điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt Vũ Tuấn Dương
Tài liệu đính kèm cv_so_289_dieu-tra-nong-nghiep-nong-thon.pdf