image banner
Loại văn bản
V/v phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019
Số ký hiệu văn bản 62/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2020
Ngày hiệu lực 15/07/2020
Trích yếu nội dung V/v phê chuẩn phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm nq_so_62-hdnd_20200722090205458450.pdf