image banner
Loại văn bản
V/v phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Số ký hiệu văn bản 61/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/07/2020
Ngày hiệu lực 15/07/2020
Trích yếu nội dung V/v phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Hội Đồng Nhân Dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm nq_so_61-hdnd_20200722090432986980.pdf