image banner
Loại văn bản
Hướng dẫn tuyên truyển kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
Số ký hiệu văn bản 44-HD/BTGHU
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tuyên truyển kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tuyên giáo
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm hd44-btghu.pdf