Tình hình sâu bệnh cuối tháng 8 - đầu tháng 9, Biện pháp phòng trừ
Số ký hiệu văn bản 40/TB-TTDVNN
Ngày ban hành 20/08/2020
Ngày hiệu lực 20/08/2020
Trích yếu nội dung Tình hình sâu bệnh cuối tháng 8 - đầu tháng 9, Biện pháp phòng trừ
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb-ttdvnn.pdf