image banner
Loại văn bản
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Số ký hiệu văn bản 04/HD-TCKH
Ngày ban hành 18/08/2020
Ngày hiệu lực 18/08/2020
Trích yếu nội dung Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Tài Chính - Kế hoạch
Người ký duyệt Vũ Thị Hồng Tươi
Tài liệu đính kèm hd-04-tckh.pdf
bieu-mau-ktxh-nam-2020-tho.xls
du-toan-2021-ktxh-a-tho-h.xls
mau-du-toan-nsx-2021-bieu-xa.xls

 

Bản quyền thuộc UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Địa chỉ: Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Điện thoại: (0228)3886890.
Email nhận thư từ tỉnh: ubndhuyenxuantruong-namdinh@chinhphu.vn
Email nhận thư trong huyện: vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn

 

                     image banner