Quyết định thành lập BCĐ tổng điều tra kinh tế và Điều tra các cơ sở hành
Số ký hiệu văn bản 4169/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/10/2020
Ngày hiệu lực 01/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập BCĐ tổng điều tra kinh tế và Điều tra các cơ sở hành
Hình thức văn bản Quyết định của UBND Huyện
Lĩnh vực Thống kê
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd_4169-thanh_lap_bcd_tong_dieu_tra.pdf