v/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 28/10/2020
Ngày hiệu lực 28/10/2020
Trích yếu nội dung v/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị của UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm ct_04-cong_tac_quan_ly_vat_lieu_no.pdf