image banner
Loại văn bản
Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2017-2020
Số ký hiệu văn bản 08-TB/HU
Ngày ban hành 05/11/2020
Ngày hiệu lực 05/11/2020
Trích yếu nội dung Thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký Đ/c Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường, nhiệm kỳ 2017-2020
Hình thức văn bản Thông báo của Huyện ủy
Thẩm quyền ban hành
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm tb08.signed.pdf